FANDOM


Ksiądz Antoni Połaski (ur. 1871- zm. 1943) - polski proboszcz w Ameryce, zgromadzone fundusze oszczędnościowe ulokował w kraju rodzinnym w fundację charytatywną - zakład wychowawczy dla osieroconej młodzieży męskiej. W 1926 roku zakupił w Strudze kilkadziesiąt hektarów gruntu, w tym osady: “Fabryczna Grafit”, “Karczemna”, “Maciołki”. Fundator zadbał, ażeby powstający Zakład Wychowawczy w Strudze był jednostką maksymalnie samodzielną także od względem infrastruktury technicznej – własna wieża ciśnień z wodociągami, własna elektrownia, młyn gospodarczy, sanitariaty i szpitalik. Warsztaty szkoleniowe zapełnił parkiem maszynowym, a w Gimnazjum Mechanicznym zatrudnił wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną.

Jako kapłan uznał za niezbędne wybudowanie dla Strugi oddzielnego kościoła, gdyż erygowana parafia katolicka w Markach, a w niej kościół parafialny, oddalona była 6 km od Strugi. Uroczyste poświęcenie kościoła przez prymasa Polski, ks. Kardynała Aleksandra Kakowskiego odbyło się 8 listopada 1931 roku. Samodzielna parafia w Strudze została powołana w 1952 roku.

W 1936 roku ks. Antoni Połaski przekazał całość nieruchomości Zgromadzeniu św. Michała Archanioła. W tym celu, już wcześniej, nawiązał kontakt ze znanym w kraju z działalności opiekuńczo-wychowawcze j sierot Zgromadzeniem Św. Michała Archanioła, którego założycielem był ks. Bronisław Markiewicz beatyfikowany w 2005 r. w Warszawie. Fundator poznał dogłębnie działalność Księży Michalitów, która odpowiadała jego zamierzeniom i uznał, że może przekazać swą fundację temu Zgromadzeniu, które prowadziło już wówczas kilka podobnych placówek wychowawczych w różnych regionach kraju Właśnie na wzór tych zakładów wychowawczych zapoczątkował organizację nowej placówki typu markiewiczowskiego w Strudze Warszawskiej. Przy pomocy dobranego personelu pedagogicznego i technicznego nadał tej instytucji odpowiedni kierunek i trwanie. Zasługą fundatora Strugi — ks. Antoniego Połaskiego jest i to, że placówka michalicka jego fundacji: warsztaty rzemieślnicze i szkoła zawodowa - służyła całej okolicy, skąd wyszło wielu dobrze wykształconych absolwentów z kwalifikacjami promującymi zatrudnienie w wielu warszawskich przedsiębiorstwach.

Placówka ks. Antoniego Połaskiego odegrała dużą rolę w zakresie oddziaływania patriotycznego na środowisko mieszkańców Marek i okolicy. Działały przy niej organizacje młodzieżowe: Drużyny Sokole, ZHP, orkiestra dęta, teatr amatorski itp., a w okresie okupacji niemieckiej - konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej. To wszystko było do dyspozycji mieszkańców, którzy chcieli i mogli w tym uczestniczyć w duchu obywatelskiego patriotyzmu.

Zwiększające się potrzeby materialne na utrzymanie, wychowanie j kształcenie zwiększającej się gromady sierot wymagały napływu funduszy. Ks. Antoni Połaski wyjechał w 1938 r. do USA, gdzie zamierzał zebrać niezbędne fundusze na dalszy rozwój i trwanie czynnego już zakładu wychowawczego. Tam przebywając na urlopie u znajomego księdza zmarł, w 1943 r. zmarł.

Jego imieniem nazwano fragment wojewódzkiej 631 przechodzącej przez Marki.

Źródła Edytuj