FANDOM


Przenośne infoboksy mogą być edytowane na dwa podstawowe sposoby: w graficznym edytorze albo trybie edycji źródłowej.

Domyślny InfoboxBuilder pozwala na tworzenie podstawowych infoboksów i ich wizualne edytowanie. Bardziej złożone zmiany i personalizacja kodu wymagają użycia edytora źródłowego.

Graficzny edytor infoboksów

InfoboxBuilder (przybornik)

Funkcje edytora w panelu bocznym

InfoboxBuilder (znajdujący się na Specjalna:InfoboxBuilder) jest domyślnym edytorem dla przenośnych infoboksów. Ładuje się on podczas tworzenia nowego szablonu z typem określonym jako Infoboks lub podczas edytowania szablonu niezawierającego skomplikowanych tagów.

Po lewej stronie okna edytora znajduje się podgląd szablonu, po prawej zaś przyciski służące do dodawania do infoboksu nowych elementów. Wspierane są tytuły, nagłówki, obrazy oraz wiersze danych.

Elementy podglądu mogą być edytowane poprzez kliknięcie ich i użycie okna opcji w prawym panelu. Mogą być również sortowane poprzez przeciąganie i usuwane przy użyciu ikony kosza znajdującej się po lewej stronie.

Istnieją 4 typy elementów w wizualnym edytorze infoboksów. Poniższa tabela dostarcza pełnych informacji o każdym z nich.

Nazwa elementu Informacje Opcje Posiada pole wejściowe
Tytuł
<title>
Wprowadza tytuł infoboksu w artykule. Zazwyczaj jest no nazwa artykułu. Użyj nazwy artykułu: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, infoboks przyjmie tytuł artykułu, na którego stronie jest wykorzystywany. Nie
Obraz
<image>
Jest to zastępstwo dla obrazów lub filmów dodawanych wewnątrz artykułów. Obrazy mają taką samą szerokość jak inne elementy infoboksu z wyjątkiem sytuacji, w której obraz jest od niego węższy. Podpis obrazu jest dodawany automatycznie wraz z nim. Brak Nie
Wiersz
<data>
Wprowadza wiersz danych. Obok niego znajduje się wynik w artykule. Na przykład etykieta wiersza nazywa się „kolor oczu”, a dane wprowadzone w artykule to „zielony” lub „niebieski”. Brak Tak
Nagłówek sekcji
<header>
Pozwala organizować infoboks według sekcji. Użyj etykiety pola, aby określić nazwę sekcji (np. wygląd zewnętrzny). Każdy wiersz dodany do danego nagłówka będzie automatycznie stanowił część danej sekcji. Rozwijany: Jeśli zaznaczysz opcję rozwijany, będziesz mógł otwierać i zamykać sekcje, kiedy infoboks będzie wykorzystywany na stronie artykułu. Tak

Tryb edycji źródłowej infoboksów

Przycisk edycji źródłowej infoboksu

Kliknij ten przycisk aby wejść do trybu źródłowego

Źródłowy edytor dla infoboksów jest podobny do typowego klasycznego edytora, jednak daje większy wpływ na tagi języka XML używane przez te szablony. Ponadto obsługuje podświetlanie składni.

  • Szczegółowa lista wszystkich standardowych opcji dostępnych dla przenośnych infoboksów, w tym przykładów użycia wikitekstu oraz wyników wyjściowych HTML, znajduje się na stronie Pomoc:Infoboksy/Tagi.
  • Aby uzyskać dokładne informacje o używaniu CSS-u w celu wystylizowania infoboksu, zobacz Pomoc:Infoboksy/CSS.
  • Portability Hub – poradniki, przykłady i profesjonalne wsparcie w migracji, personalizacji oraz stylizowaniu twoich infoboksów.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.