FANDOM


Regulaminszatni2

Regulamin szatni

Szafki - ustawione są na parterze i w specjalnym pomieszczeniu (Nowa szatnia) w nowo wybudowanym lewym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 3.

Historia

Szafki korytaz

Szafki

Lewe skrzydło zostało wybudowane w ramach rozbudowy szkoły.

 • 2007 - Rozpoczęcie prac.
 • styczeń 2008 - oddanie pierwszego i drugiego piętra.
 • 25 lutego 2008 - uczniowie otrzymują klucze do szafek.
 • 28 lutego 2008 - wprowadzenie regulaminu.


Regulamin szatni

REGULAMIN
 1. Przy wejściu do szkoły uczniowie wycierają obuwie.
 2. Uczniowie, którzy zapomnieli obuwia zmiennego zakładają ochraniacze.
 3. Uczniowie kl. III-VI pozostawiają okrycia w przydzielonych szafkach i zobowiązani są do dbałości o powierzone mienie.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia szafki lub zgubienia kluczy odpowiedzialność ponoszą uczniowie a koszty z tym powiązane pokrywają rodzice (prawni opiekunowie)
 5. W szafkach nie należy pozostawiać wartościowych rzeczy i pamiętać o jej zamykaniu.
 6. Pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
 7. Przebywanie w szatni należy ograniczać do zmiany obuwia i ubrania. Nie wolno przebywać w szatni bez uzasadnienia.
 8. Nie wolno przywłaszczać sobie znalezionych rzeczy.
 9. Nie wolno niszczyć ścian i sprzętów znajdujących się w szatni.
 10. Z szatni należy korzystać przed zajęciami i po ich zakończeniu. Absolutnie nie wolno wychodzić ze szkoły bez wiedzy i zgody opiekuna.
 11. W szatni należy zachowywać cieszę, dbać o ład i porządek, respektować polecenia i uwagi pracowników szatni lub wychowawcy.
 12. Zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać pracownikowi szatni lub wychowawcy
 13. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu

Nie zawarte z regulaminie

 1. Aby wejść do pomieszczenia z szafkami, w czasie zajęć, trzeba mieć pisemne pozwolenie od wychowawcy.
 2. W szafkach nie wolno wieszać plakatów, itp. (chociaż większość uczniów to zrobiła)
 3. Kiedy któraś szafka zostanie zniszczona ukarany zostanie właściciel

Monitoring

Szafki kamera

Kamera w szatni

W szatni, po lewej stronie od wejścia z zewnątrz, znajduje się jedna kamera.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.